Paketi

150 kn

Standard

Poslovni portal s dnevno ažurnim
podacima o poslovanju subjekata
(osnovni paket).
od 450 kn

Silver

Uključuje pristup portalu i dnevno
praćenje vaših odabranih subjekata
(1 vrsta postupaka).
od 510 kn

Gold

Uključuje pristup portalu i dnevno
praćenje vaših odabranih subjekata
(2 vrste postupaka).
od 570 kn

Platinum

Uključuje pristup portalu i dnevno
praćenje vaših odabranih subjekata
(5 vrsta postupaka).